LEZINGEN

LESROOSTER

 

SLAC TALK

EXTRA MUROS

Beeldende en Audiovisuele

Cultuur (BAC)

GRAAD 4

Volwassenen +18 jaar

2u/week (3 leerjaren)

Docent: Evelien Prové

SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst start vanaf 1 september 2018 met de kortlopende theoretische studierichting BAC. BAC staat voor Beeldende en Audiovisuele Cultuur en is een driejarige opleiding met een ritme van 2 lesuren per week.

 

BAC richt zich enerzijds tot de 'beschouwende' kunstbeoefenaar die geen (of nog geen) specifiek atelier volgt, kortom tot de kunstliefhebber.

Anderzijds is BAC ook een aanvullende theoretische opleiding voor studenten die als 'actieve' kunstbeoefenaar reeds les volgen of volgden aan SLAC.

 

De opleiding kan gecombineerd worden met een atelier en kan dus gelijktijdig, voorafgaand of aansluitend gevolgd worden. Het voormalige vak kunstgeschiedenis vervalt als apart verplicht vak en zal geïntegreerd tijdens de atelieruren door de atelierleerkracht gegeven worden.

 

BAC is dus een brede theoretische en beschouwende opleiding die zowel de nodige aan-dacht schenkt aan de geschiedenis en actualiteit van beeldende en audiovisuele kunst als aan de theoretische en kritische discours binnen de kunstwereld. De lezingenreeks die SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst jaarlijks organiseert vormen een essentieel onderdeel van de cursus, ook museum- en galeriebezoeken staan op het programma.    Binnen de opleiding BAC zullen we in de toekomst nog andere theoretische vakken aanbieden.

LEZINGEN

MUSEUMBEZOEK