PROGRAMMA In graad 4 ligt de nadruk op: De ontdekking van eigen accenten, de persoonlijke ervaring Een overzicht van de beeldende mogelijkheden Het aanleren van de basisvaardigheden (materiaalkennis) In beide leerjaren van specialisatie komt de student tot een specifiekere en persoonlijke keuze en verfijning.
Beeldhouwen en ruimtelijke kunst GRAAD 4 Volwassenen +18 jaar 8u/week (5 leerjaren) - 4u/week (10 leerjaren) Docent: Ann Dieltjens In het NIEUWE atelier 'ruimtelijke kunst' staat het experiment centraal. De opleiding wil de verscheidenheid binnen de hedendaagse beeldhouwkunst weerspiegelen gaande van sculptuur tot conceptueel ruimtelijk werk en kan ook resulteren in installaties waarin sculpturen, gevonden voorwerpen, tekeningen en/of foto’s een geheel vormen. Aan de hand van een idee, concept of gekozen thema experimenteren we met vorm en ruimte. We gaan op zoek naar de artistieke persoonlijkheid van elke student. Deze zoektocht gebeurt in communicatie met de docent en medestudenten en wordt ondersteund door beeldanalyse waarin we de geschiedenis van de sculptuur en de kunstactualiteit onderzoeken. Naast vormstudies, compositie- en waarnemingsoefeningen gaat er aandacht naar een intuïtieve, speelse manier van creëren. Experiment staat centraal maar ook bestaande technieken zoals boetseren, mouleren en lassen komen aan bod. Alle denkbare materialen zijn bruikbaar, gaande van de meer klassieke zoals gips, ijzer, steen en hout tot de meer ongewone zoals plastiek, textiel, touw, karton, vergankelijke materialen, etc. We recycleren materialen en gebruiken enkel chemische producten als het nodig is, we denken ook na over het al dan niet vergankelijke van wat we maken. We zoeken naar nieuwe combinaties en verbindingen en leren gaandeweg de ruimtelijke beeldtaal ontdekken, van verhouding, volume, compositie, evenwicht, licht en schaduw tot presentatie. Je schetsboek is je belangrijkste tool tijdens de ontwerp-fase bij het zoeken naar ideeën. Waarnemingstekenen en/of uitgewerkte sculpturale tekeningen, fotografie en digitale verwerking kunnen in dit proces opgenomen worden. Aan de hand van vrije opdrachten word je uitgedaagd de mogelijkheden van het driedimensionaal denken en vormgeven te ontdekken en word je gestimuleerd om je eigen beeldtaal te ontwikkelen.
﷯ ﷯ ﷯