Coronamaatregelen

 

Voor het schooljaar 2021-2022 heeft de Vlaamse overheid een plan opgesteld om zowel de veiligheid als het recht op leren maximaal te garanderen.

 

Naar aanleiding van het Overlegcomité van 26 november 2021 heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts samen met het onderwijsveld beslist om een aantal maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs, dus ook voor SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst, te verstrengen vanaf maandag 29 november 2021.

 

Het draaiboek van de Vlaamse Overheid stelt als voorwaarde voor het niet dragen van een mondmasker dat leerlingen op minstens anderhalve meter van elkaar zitten in het atelier. Deze anderhalve meter afstand kunnen we echter niet in alle ateliers garanderen.

Om die reden werd in overleg met het schoolbestuur Stad Leuven lokaal beslist om het dragen van een mondmasker ook aan te bevelen tijdens statische activiteiten (neerzitten) in het atelier, voor alle leerlingen vanaf 10 jaar en voor het personeel.

Wanneer er wordt rondgelopen in het atelier (dynamische activiteit), is het dragen van een mondmasker verplicht.

Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.

 

Bij de leerlingen vanaf 10 jaar gelden de richtlijnen in verband met de mondmaskerplicht ook voor alle klasgenoten van lesgroep 2 beeldatelier (9 tot 12 jaar). De jongste leerlingen beeldatelier van 6 tot 8 jaar (lesgroep van GRAAD 1) mogen een mondmasker dragen indien ze dit wensen, maar het is niet verplicht voor deze groep leerlingen.

 

Het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimtes wordt maximaal vermeden en leerlingen krijgen een vaste plaats toegewezen in het atelier.

 

De academie blijft inzetten op maximaal verluchten en ventileren als één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen. Gelieve voldoende warme kledij te voorzien in de ateliers.

 

Het schoolbestuur, Stad Leuven, blijft ook inzetten op extra handhygiëne in de academie. Aan de in- en uitgangen, in de gangen van het gebouw en in de ateliers blijven dispensers voor alcoholgel voorzien.

 

Derden (ouders, bezoekers, …) worden enkel toegelaten in de academie indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van de leerplandoelstellingen. Derden dragen altijd een mondmasker.