Coronamaatregelen

De gebouwen van SLAC zijn enkel toegankelijk voor personeel en leerlingen/studenten, ouders en niet-essentiële derden mogen de gebouwen niet betreden. Respecteer de in- en uitgangen en het circulatieplan.

 

Voor het schooljaar 2020-2021 heeft de Vlaamse overheid een plan opgesteld om zowel de veiligheid als het recht op leren maximaal te garanderen. Er worden pandemiescenario’s gehanteerd waaraan concrete veiligheids-maatregelen gekoppeld zijn: nul risico (fase groen), laag risico (fase geel), matig risico (fase oranje) en hoog risico (fase rood).

 

 

 

 

 

 

Concreet betekent dit voor de lessen in SLAC/Academie:

-12 jaar: de lessen voor leerlingen van graad 1en 2 blijven zoals voordien,

100% contactonderwijs in de ateliers op alle locaties.

 

+12 tot 18 jaar: voor leerlingen van graad 3 wordt afstandsonderwijs georganiseerd per klasgroep. De afstandsles in groep zal altijd doorgaan volgens de huidige lesroosters en begint telkens op het startmoment van de huidige lesroosters. De leerkracht nodigt de studenten uit voor de online lessen.

 

+18 jaar: voor volwassen studenten van graad 3, 4 en specialisatie, afstandsonderwijs, in groep en individueel, enkel in uitzonderlijke gevallen zijn 1 op 1 contacten mogelijk. De afstandsles zal altijd doorgaan volgens de lesroosters en begint telkens op het startmoment van de huidige lesroosters. De leerkracht nodigt de studenten uit voor de online lessen.

 

Voor volwassen studenten van BAC - Beeldende en Audiovisuele Cultuur  wordt 100% afstandsonderwijs georganiseerd. De leerkracht nodigt de studenten uit voor de online lessen.

 

In samenwerking met de verschillende stadsdiensten worden de nodige maatregelen genomen. Stad Leuven voorziet beschermingsmiddelen voor het volledige team van SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst: mondmaskers, handschoenen, desinfecterende handgels en sprays voor high touch oppervlakten en machines.

 

Vanaf 12 jaar is het dragen van een  (zelf mee te brengen) mondmasker verplicht in het volledige gebouw van SLAC/Academie. Voor wie les volgt in een atelier met gedeelde materialen en toestellen is vanaf 12 jaar het gebruik van (zelf mee te brengen) handschoenen ook verplicht. Voor het hoofdgebouw werd een circulatieplan opgemaakt en bewegwijzering aangebracht. Ook werden de uurroosters zo opgesteld dat een mix van leeftijden zoveel als mogelijk vermeden wordt tussen locaties en ateliers. De poetsploegen stemmen de poetsplanning hierop af.

 

 

 

                        De huidige fase rood wordt aangehouden