Coronamaatregelen

 

Voor het schooljaar 2021-2022 heeft de Vlaamse overheid een plan opgesteld om zowel de veiligheid als het recht op leren maximaal te garanderen.

 

We starten op 1 september in alle ateliers + BAC (Beeldende & Audiovisuele Cultuur) met beperkte coronamaatregelen.

 

Lesgeven en les volgen kan opnieuw zonder mondmasker voor alle leeftijden wanneer wordt stilgezeten of stilgestaan. Leerlingen krijgen zoveel als mogelijk een vaste plaats in een vaste atelierruimte. Ateliers worden maximaal geventileerd.

 

Voor alle activiteiten buiten het atelier gelden veelal de regels zoals die in de rest van de samenleving gelden.

 

Er wordt zoveel mogelijk afstand gehouden of een mondmasker gedragen, vanaf de leeftijd van 12 jaar, in contacten met andere aanwezigen, op drukke plaatsen en tijdens verplaatsingen in gebouwen; leerkrachten houden afstand of dragen een mondmasker in contact met andere volwassenen.

 

Voor het hoofdgebouw en alle andere locaties werd een circulatieplan opgemaakt en bewegwijzering aangebracht.

 

Ouders en derden zijn momenteel slechts beperkt toegelaten in de gebouwen. Leerlingen -12 jaar worden aan de ingang van het schoolgebouw afgezet, waar de leraar hen gedurende de maand september komt ophalen om naar het atelier te gaan. De leraar brengt na de les alle leerlingen naar de uitgang en wacht tot iedereen is opgehaald. Gelieve uw kind tijdig af te zetten en op te halen.

 

Specifieke contacten tussen ouders en leerkrachten kunnen doorgaan in het gebouw, met mondmasker en op afspraak.

 

De uurroosters werden zo opgesteld dat een mix van leeftijden zoveel als mogelijk vermeden wordt tussen locaties en ateliers.