Coronamaatregelen

De gebouwen van SLAC zijn enkel toegankelijk voor personeel en leerlingen/studenten.

Ouders en niet-essentiële derden mogen de gebouwen niet betreden. Respecteer de in- en uitgangen en het circulatieplan.

 

Voor het schooljaar 2020-2021 heeft de Vlaamse overheid een plan opgesteld om zowel de veiligheid als het recht op leren maximaal te garanderen. Er worden pandemiescenario’s gehanteerd waaraan concrete veiligheids-maatregelen gekoppeld zijn: nul risico (fase groen), laag risico (fase geel), matig risico (fase oranje) en hoog risico (fase rood).

 

 

 

 

 

 

Concreet betekent dit nu voor de lessen in SLAC/Academie:

 

Het deeltijds kunstonderwijs schorst alle lessen, in alle graden, vanaf maandag 29 maart, de laatste week voor het paasverlof: zowel fysiek als digitaal.

 

‘Het Overlegcomité heeft beslist dat de lessen vanaf volgende week maandag 29 maart niet kunnen doorgaan, zowel in het lager en secundair onderwijs als in het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. De lessen aan SLAC zullen dus zowel fysiek als digitaal niet doorgaan tot aan de paasvakantie.'

Maandag 19 april, na de paasvakantie, starten de lessen opnieuw volgens de maatregelen die dan van toepassing zijn.

 

 FASE ROOD