KUNSTKUUR
Lessen beeldatelier in de Ziekenhuisschool
Elke dinsdagnamiddag trekt de leerkracht van SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst naar de Ziekenhuisschool. Die school is verbonden aan UZ Leuven en organiseert basis- en secundair onderwijs voor leerlingen die gehospitaliseerd zijn. Zo krijgen zij de kans om het leertraject van hun gewone school zo goed mogelijk verder te zetten, binnen de grenzen van hun behandeling. Creatieve zelfontplooiing maakt deel uit van dat onderwijsaanbod en geeft leerlingen bovendien de kans om zich ook emotioneel te uiten. De leerkracht van SLAC laat hen kennismaken met verschillende materialen en technieken om gaandeweg de basisprincipes van waarneming, vorm en kleur te ontdekken. Ze stimuleren zo hun ruimtelijk inzicht, ontdekken de expressiviteit van kleuren en schaven hun technische vaardigheden bij. De lessen beeldatelier zijn specifiek bedoeld voor kinderen en jongeren die in de psychiatrie verblijven. Qua opbouw en werkwijze gaat de leerkracht gelijkaardig te werk als in de academie. Omdat de leerkracht slechts 1 à 2 leerlingen begeleidt, kan ze de lessen nog beter afstemmen op de noden en wensen van het kind of de jongere. Na afloop van elke lesdag volgt ook een gesprek tussen de leerkracht en de zorgcoördinator van de ziekenhuisschool. De samenwerking tussen SLAC en de Ziekenhuisschool gaat al terug tot 2000. Die jarenlange ervaring bouwen we vanaf schooljaar 2019-2020 verder uit met Kunstkuur. Met dat project ondersteunt de Vlaamse overheid de kruisbestuiving tussen het DKO en het reguliere onderwijs. Dankzij extra lesuren en werkingsmiddelen kan SLAC gedurende drie schooljaren kinderen en jongeren artistiek blijven begeleiden in hun groeiproces.