Levend model KATRIEN BOSMANS GRAAD 4 Volwassenen +18 jaar 4u/week (10 leerjaren) Het atelier ‘Levend Model’ benadert thematisch de menselijke figuur vanuit verschillende media. De individuele beeldexpressie van elke student staat daarbij centraal. Iedere student vult dit artistieke proces op een eigen(zinnige) manier in en beleeft het ook anders. Het is iets heel persoonlijks en het verwerven van artistieke bekwaamheid betekent dat dit creatieproces steeds verder wordt ontwikkelt en verfijnt. De student zal zijn/haar kijk op de mens verbeelden. Tijdens dat verbeeldingsproces wordt de student aangespoord om onderzoek en vakmanschap toe te voegen, in dialoog te gaan en (ver)beelding te tonen. Deze verschillende ontwikkelingsgebieden versterken elkaar en vormen samen het creatieproces. De mens als centrale thema biedt een rijk scala aan mogelijkheden en staat centraal in dit atelier levend model. We vertrekken hier niet enkel vanuit de waarneming maar keren lichaam en geest ook binnenstebuiten als onderzoeksobjecten. Het menselijk lichaam is reeds gedurende tienduizenden jaren zowel een inspiratie als een medium voor kunstenaars. De vele verschillende manifestaties van het lichaam, van westers en niet-westers, historisch tot hedendaags, representatief tot abstract en conceptueel zijn daar een levend bewijs van. Docent Katrin Bosmans daagt haar studenten uit om multidisciplinair te werken, het atelier is niet gebonden aan één medium: fotografie, tekenkunst, schilderkunst, keramiek, textiel, grafiek … kunnen aan bod komen. We vertrekken weliswaar van een gemeenschappelijk gegeven maar iedere student zal aan de hand van een eigen logboek en individueel onderzoek op zoek gaan naar een persoonlijke invulling en benadering van de opgegeven thema’s. Een vervlechting van persoonlijke expressie en scherpzinnige interpretatie van het thema ‘mens’ is het doel van de lessen. Ervaring met werken naar model is een meerwaarde, maar het is geen vereiste.
﷯ ﷯ ﷯
TERUG NAAR HOOFDMENU LEVEND MODEL