Levend model

KATRIEN BOSMANS

GRAAD 4

Volwassenen +18 jaar

4u/week (10 leerjaren)

De mens staat centraal in dit atelier levend model. Studenten vertrekken hier niet enkel vanuit de waarneming, maar keren lichaam en geest ook binnenste buiten als onderzoeksobject. Het levend model als thema biedt een rijk scala aan mogelijkheden.

Docent Katrin Bosmans daagt haar studenten uit om multidisciplinair te werken. Het atelier is niet gebonden aan één medium: fotografie, tekenkunst, schilderkunst, keramiek, textiel, grafiek … kan aan bod komen. Een vervlechting van persoonlijke expressie en scherpzinnige interpretatie van het thema ‘mens’ is het doel van de lessen.

Daarbij gaat de student op zoek naar inspiratiebronnen en verzamelt hij/zij beeldmateriaal. In dialoog met de docent dient dat als vertrekpunt voor eigen werk.

Basiskennis van het werken naar model in een bepaalde techniek wordt in dit atelier dan ook verondersteld. Om naar de technische en artistieke vaardigheden te peilen, is een intakegesprek met docent Katrin Bosmans aangewezen. Gelieve een portfolio mee te brengen naar het gesprek.