xx KUNSTINITIATIE
﷯ ﷯
ORIËNTATIE Beeldatelier
GRAAD 3
Volwassenen +18 jaar 4u/week (2 leerjaren) Docenten: zie uurrooster Beeldatelier Graad 3 voor volwassenen is een tweejarig oriënterend atelier waar een brede waaier aan basiscompetenties beeldende kunsten aan bod komt. Het atelier bereidt je, samen met de docent, voor op een keuze voor een specifiek ATELIER in graad 4. We brengen je in contact met de vele mogelijkheden en inzichten in de beeldende kunst. Via disciplines zoals tekenkunst, grafiek, beeldhouwen en keramiek biedt het beeldatelier een basisopleiding in waarneming, vorm-en kleurstudie. De vele mogelijkheden van cross-overtechnieken via verschillende media verbreden je inzichten en helpen je mee jouw vaardigheden en interesses te ontdekken. Via diverse didactische werkvormen leer je je eigen ideeën ontwikkelen en beeldende mogelijkheden te zoeken. Techniek is hier een middel om het beeldproces te vernieuwen. Door samen het werk van andere kunstenaars te bekijken en te bespreken bouwen we stap voor stap een referentiekader op. Dit boeiende onderzoeksproces leert je ook, intuïtief of bewust, ervaringen beeldend weer te geven, uitvoeringsvormen te ontdekken om zo je eigen beeldtaal te ontwikkelen. Het beeldatelier is zo een stimulerende omgevingen, waarin je samen met medestudenten een boeiend kunstenparcours start. Als theoretische aanvulling van dit atelier kan je, vrijwillig en gratis, extra het vak KUNSTINITIATIE volgen: 1 of 2 u per week. Op thematische wijze wordt de kunstgeschiedenis doorlopen om inzicht te verwerven in de rol die beeldelementen en materiaalkeuze spelen bij het kunstwerk. Materiaallijst Graad 3 volwassenen