xx KUNSTINITIATIE
﷯ ﷯
ORIËNTATIE Textielatelier GRAAD 3 Volwassenen +18 jaar 4u/week (2 leerjaren) Docent: Elisabeth Claes
Textielatelier graad 3 is een tweejarig oriënterend atelier. Het bereid je voor op het ATELIER Textiele Kunst graad 4 of een ander atelier binnen graad 4. De focus van dit atelier ligt op het ontwikkelen van je eigen creatieve beeldtaal. Dit door te kijken, onderzoeken, experimenteren, te zoeken en te spelen binnen een veilige, warme omgeving. Je leert vrij beeldend textielwerk onderzoeken en ontwikkelen. We reiken je diverse ontwerptechnieken aan (tekenen, collage, moulage, …) en textiele technieken (borduren, shibori, vegetaal verven, …) Verder brengen we je in contact met andere kunstuitingen (beeldhouwkunst, grafisch ontwerp, …) In deze onderzoekende jaren werken we op het snijvlak tussen textiele kunsten en andere kunstdisciplines. We experimenteren met textiel en andere media wat kan resulteren in zowel 2D als 3D werk. Omdat context heel belangrijk is, oefenen we in het presenteren van ons werk. Door te kijken naar andere (hedendaagse textiel-)kunstenaars leren we het brede kunstlandschap beter kennen en bouwen we een referentiekader op. Starten doen we steeds vanuit een vrije opdracht die ruimte laat voor je eigen persoonlijkheid en interesseveld. Van daar starten we met ons onderzoek, zowel thematisch, technisch als creatief. Je wordt aangemoedigd om diverse relevante bronnen te betrekken bij dit onderzoek, zoals literatuur, wetenschap, … en je persoonlijke leefwereld. De opleiding is zowel proces- als productgericht. Dit betekent dat het onderzoeken, proberen, experimenteren, even belangrijk zijn als het eindresultaat. We oefenen ons in het nieuwsgierig kijken naar het nu, open staan voor het onbekende en onverwachte, het onzekere, … We bieden je een prikkelende omgeving die je aanzet om te onderzoeken, uitdaagt, prikkelt en inspireert. In deze warme omgeving staat zelfontplooiing centraal. We oefenen in het bespreken en tonen van ons werk. We gaan in dialoog met onszelf, met elkaar en met de wereld die ons omringt. Na ORIËNTATIE Textielatelier graad 3 volwassenen kan je doorstromen naar ATELIER Textiele Kunst, graad 4 volwassenen, of je kiest een ander atelier binnen graad 4 waarin je persoonlijke beeldtaal en onderzoek nog worden uitgediept. Materiaallijst oriëntatie textielatelier