Solliciteren?

Wij zijn momenteel dringend op zoek naar:

 

artistiek-pedagogisch coördinator met ervaring

 

1        Taken en de wijze van uitvoeren

 

1.1     Pedagogische werking van de academie

 •   als lid van het directieteam meewerken aan het algemeen pedagogisch beleid van de academie
 •   in overleg met de directie en lerarenteam het artistiek pedagogisch project en schoolwerkplan coördineren en implementeren
 •   in overleg met de directie een visie ontwikkelen op de aangeboden vakken en opties
 •   in overleg met de directie het pedagogisch-didactisch leerklimaat bewaken en indien nodig bijsturen
 •   in afspraak met de directie prioriteiten inzake nascholing vastleggen, een voorstel van nascholingsplan opmaken

1.2     Dagelijkse werking van de academie

 •   mee instaan voor de integrale interne kwaliteitszorg (IKZ)
 •   motivatie en betrokkenheid van de leraren stimuleren
 •   richting en sturing geven aan de vakgroepwerking
 •   samenwerking en collegialiteit stimuleren en optimaliseren
 •   in overleg met de directie en leraren het organiseren van studiereizen, pedagogische studiedag conform de afspraken binnen de academie
 •   in overleg met de directie en het administratief personeel een schoolkalender opmaken
 •   door de directeur toegewezen interne projecten coördineren
 •   het schoolreglement correct laten naleven

1.3     Promotie van de academie

 •   in samenspraak met de directie en het personeelsteam, projecten en activiteiten organiseren ter bevordering van de uitstraling
    van de academie
 •   de academie binnen de stad mee bekendmaken

1.4     Communicatie en overleg

 •   in overleg met de directie vergaderingen organiseren, voorbereiden en voorzitten
 •   overleg over en binnen de graden (vakwerkgroepen) organiseren, activeren en coördineren
 •   de samenhang tussen de diverse jaarplannen bewerkstelligen en/of coördineren
 •   het arbeidsreglement correct naleven

 

Specificaties:

Vaste contactmomenten te presteren op dinsdag, woensdag en vrijdag, sporadisch ook op zaterdag

Indiensttreding zo snel mogelijk voor 11/22 en vanaf 4 november 2019 voor 22/22ste uur tot 8 december 2019 met kans op verlenging.

Ervaring in een coördinerende rol in DKO is vereist. Enkel kandidaten die deze ervaring kunnen aantonen in hun CV worden weerhouden.

 

Solliciteren met motivatiebrief en cv via sollicitatiesacademie@leuven.be

 

Wil je solliciteren voor een job als leerkracht in onze academie? Bezorg ons een motivatiebrief en cv via sollicitatiesacademie@leuven.be.

 

Wat gebeurt er met je cv?

 1. Je cv komt terecht in een databank.
 2. Als er een vacature is, organiseren we sollicitatiegesprekken.
 3. Geslaagde kandidaten komen in een wervingsreserve. Als er in het schooljaar een tijdelijke vervanging nodig is, contacteren we die kandidaten.

 

Naaktmodel?

Wij zijn regelmatig op zoek naar naaktmodellen voor de ateliers tekenkunst, schilderkunst en beeldhouwkunst. Interesse?

Stuur een mailtje naar academie@leuven.be voor meer informatie.