Zorg en welzijn

 

In SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst streven we naar een optimaal klimaat om te leren, je te ontwikkelen als kunstenaar, je goed te voelen en jezelf te zijn, in alle veiligheid. Komen die basisdoelstellingen op een of andere manier in het gedrang? Dan zoeken we samen met jou naar een oplossing. Om te beantwoorden aan specifieke zorgvragen van een kind, jongere of volwassene, kan ons zorgteam een leertraject op maat uitwerken. Daarbij vertrekken we van de huidige vaardigheden en gaan we na wat haalbaar is. Eenieders kansen in het deeltijds kunstonderwijs gaan voor op de standaard lessenroosters en het jaarplan.
Ook het welzijn van al wie aan de academie les volgt, is voor ons belangrijk. Daarom staat het zorgteam klaar om pestgedrag aan te pakken, te bemiddelen bij conflicten, emotionele moeilijkheden te ondersteunen … Dat doen we in overleg met de betrokkenen en met de nodige discretie. Het zorgteam bestaat uit de pedagogische coördinatoren van de verschillende graden en handelt in samenwerking met de directie. Aarzel niet om contact op te nemen: vertrouwenspersoon.academie@leuven.be 016 22 08 70 (algemeen nummer)