Naar aanleiding van zijn 30 jaar leraarschap organiseert collega leerkracht Beeldhouwen en ruimtelijke kunst Wouter Mulier de virtuele expo Beeldhouwen in Leuven, Atelier beeldhouwen en ruimtelijke kunst. Beeldhouwen in Leuven toont werk van studenten onder leiding van kunstenaar Wouter Mulier. De virtuele expo is een hulde aan de creativiteit van zijn leerlingen en toont in een selectie van 120 werken de resultaten en mogelijkheden van het atelier van de voorbije jaren.
Beeldhouwen en ruimtelijke kunst GRAAD 4 Volwassenen +18 jaar 8u/week (5 leerjaren) Docent: Wouter Mulier Voor wie enkel hamer en beitel denkt te hanteren, gaat hier een hele wereld open. In deze cursus komen zowel heel verschillende materialen (klei, hout, plaaster, beton, papier, ijzer …) als een manier om ze te bewerken aan bod (toevoegen, weghalen, stapelen, assembleren …). Een bepaald materiaal en een aangepaste techniek geven telkens aanleiding om te werken rond een beeldend begrip (evenwicht, ritme, ruimte ...). De student leert zo stapsgewijs ideeën of thematieken uit te drukken en te ontwikkelen. De eigen ervaring vormt de drijfveer en onderbouw van elk beeld. Naast een objectiverende aanpak - zoals bij een waarnemings- oefening naar model - gaat veel aandacht naar speelse werkwijzen - zoals assembleren, stapelen ... Klassikale opdrachten worden individueel en op het tempo van de student opgevolgd. Een beknopte en praktische cursus ondersteunt het geheel. Eigen initiatief wordt gestimuleerd en in samenspraak begeleid. DRIE TECHNISCHE RUIMTES In het atelier zijn drie technische ruimtes: Een werkruimte voor steenkappen en houtbewerking Een centrale ruimte voor het boetseren (eventueel naar model) annex afgietruimte (beton, plaaster) Een metaalatelier Elke werkplek heeft ook makkelijk toegang tot de koer, waar opstellingen of activiteiten kunnen gebeuren die enkel in openlucht mogelijk zijn. Studenten van alle leerjaren kunnen op hetzelfde moment al deze verschillende activiteiten beoefenen. Deze kruisbestuiving aan technieken en ideeën zorgt voor een extra stimulerend klimaat in de groep. PROGRAMMA In graad 4 ligt de nadruk op: De ontdekking van eigen accenten, de persoonlijke ervaring Een overzicht van de beeldende mogelijkheden Het aanleren van de basisvaardigheden (materiaalkennis) In beide leerjaren van specialisatie komt de student tot een specifiekere en persoonlijke keuze en verfijning.
﷯ ﷯ ﷯ www.beeldhouwen-leuven.com