Elke foto komt tot stand vanuit een op voorhand uitgedacht idee, doordacht of reflexmatig. Vanuit die opvatting bouwt de student zijn/haar creativiteit en artistieke persoonlijkheid stap voor stap op. Visuele voorbeelden belichten de verschillende invalshoeken van traditionele, documentaire, figuratieve, hedendaagse, conceptuele en abstracte fotokunst en dienen als mogelijk referentiekader. De student ontdekt zijn/haar eigen ‘beeldtaal’. Dat gebeurt onder meer door gerichte en zorgvuldig gekozen veld- en studio-opdrachten. De student werkt de opdrachten eerst uit in een persoonlijke werkmap met documentatie, schetsen en aantekeningen. Die ideeën worden in de lessen besproken en samen verder uitgewerkt. Daarnaast ontdekt de student in de praktijk nieuwe technieken en invalshoeken, zowel bij het maken van opnames als bij de digitale nabewerking ervan. De lessen behandelen het volledige creatieproces, van pre-visualisering (documenteren), productieproces (fotograferen) tot postproductie (bewerken en printen). Continue feedback en evaluatie begeleiden de student in zijn/haar artistieke groei. Externe uitstappen naar fototentoonstellingen en musea, en ook samen fotograferen, trekken het interesseveld van de student open. Deze ervaringen zijn een mogelijk beginpunt om nieuwe, eigen projecten uit te werken. De studenten in het laatste jaar maken een eindwerk. Dit is een synthese van de voorgaande jaren waarin alle vaardigheden samenvloeien. De eigen stijl, visie en inhoud wordt altijd sterk geaccentueerd. Het afstudeerproject wordt op het einde van graad 4 beoordeeld door een externe jury. Na graad 4 kunnen de studenten zich nog artistiek vervolmaken in de kortlopende extra opleiding specialisatie. Tijdens deze 2 leerjaren werkt de student verder aan zijn/haar eigen stijl en visie en krijgt de kans om een eigen project uit te bouwen. De maatschappelijke relevantie en het aftoetsen van zijn/haar werk ten opzichte van de hedendaagse kunst is hier belangrijk. Binnen de lesuren realiseert de student zijn/haar opdrachten, maakt een selectie uit de genomen foto’s, bewerkt en print ze. Daarop wordt ten slotte feedback gegeven. De opleiding omvat zowel digitale als analoge fotografie. Volwassenen +18 jaar 8u/week (5 leerjaren) - 4u/week (10 leerjaren) Docent: Kurt Crauwels GRAAD 4 Fotokunst
﷯ ﷯ ﷯