Grafiekkunst GRAAD 4 Volwassenen +18 jaar 8u/week (5 leerjaren) - 4u/week (10 leerjaren) Docent: Benoni Vansteenlandt Het atelier grafiekkunst onderscheidt zich door moeiteloos oude werkwijzen te combineren en versmelten met hedendaagse processen. Naast traditionele technieken zoals etsen in koper, werken we met soja-inkt, palight of mica. De lijst technieken lijkt eindeloos: houtsnede, stiftdruk, monotype, sjablonen, carborundum, digitale grafiek, enzovoort. Naast het drukken is er ruimte voor tekenkunst, schilderkunst of collage. Dat leidt tot een intrigerende beeldtaal. De nadruk ligt op een persoonlijke beeldverwerking. Hoewel er veel technieken aan bod komen, gaat het immers vooral om de inhoud van het werk van de student. De student kan vrij kiezen welke technieken hij/zij volgt of niet. Bij elke nieuwe techniek zoekt de student verdieping en beheersing door die techniek uitgebreid te oefenen en te toetsen aan de eigen verbeeldingswereld en beeldtaal. Het werk wordt gestimuleerd door ‘zetels’. Dat zijn lessen over zowel oude als hedendaagse kunst, over figuratie en abstractie, een kunstenaar, een bijzondere historische periode of kunst uit een andere cultuur. De student leert zelf papier maken en dat met heel diverse methodes: hameren, gieten en scheppen. Ook uit dit aanbod van zetels kan de student vrij kiezen wat hij/zij volgt of niet. Door te werken in een eigen stijl, wordt het resultaat vanzelf uniek. Dit versterkt het grote enthousiasme in de drie groepen. De student wordt uitgenodigd tot continuïteit, door bijvoorbeeld thuis een grafiekatelier in te richten, daar heb je tegenwoordig echt niet zoveel plaats voor nodig. De grafiekopleiding reikt technieken en materialen aan, die de student later ook thuis kan toepassen met behulp van een lichte pers. Tijdens de lesuren kunnen geïnteresseerden ons atelier vrij bezoeken om er eens rond te kijken of om informatie te vragen bij de studenten of de docent. Het atelier grafiekkunst werkt uitsluitend met non-toxische grafische materialen.
﷯ ﷯ ﷯