volg en like ons op facebook!

Grafisch ontwerp

en illustratie

GRAAD 4

Volwassenen +18 jaar

10u/week (4 leerj.) - 8u/week (5 leerj.) - 4u/week (10 leerj.)

Docenten: Kristel Geukens & Patrick Vranckx

ONZE FOCUS! DIGITAAL LEREN VORMGEVEN.

In het atelier grafisch ontwerp en illustratie staat een samenwerking tussen technische kennis en vormelijk en conceptueel inzicht centraal.

Een zo breed mogelijke waaier aan grafische en digitale mogelijkheden voeden deze kennis en creativiteit. De nadruk ligt op de ontplooiing van de artistieke expressie en een persoonlijke en zelfstandige manier van ontwerpen.

De interesse voor kunstgeschiedenis en meer specifiek voor toegepaste grafische en illustratieve kunstvormen, wordt tijdens de lessen en aan de hand van extra-murosactiviteiten en uitstappen gestimuleerd.

Lessen over vaktechnologie, compositie, typografie, kleur ... leggen de basis voor het leren ontwerpen en praktisch uitvoeren van een grafische opdracht of illustratie. In de loop van de jaren worden de grafische programma’s (Photoshop, Illustrator, Indesign ...) uitgediept en als uitvoerings- en presentatietechniek gehanteerd.

De student krijgt individuele begeleiding en wordt gestimuleerd om de persoonlijke creativiteit en grafische en digitale technieken te ontwikkelen aan de hand van toegepaste opdrachten. Verder moedigen de docenten uitwisselingen in de klasgroep aan en begeleiden ze ook.

Een proces van artistieke verkenning geeft de basiskennis rond typografie, vormgeving, zeefdruk, digitale media en communicatie mee. Toegepaste opdrachten in de loop van de leerjaren laten de student die kennis verder uitdiepen. De studenten leren attitudes waarbij ze creatief, oplossingsgericht en zelfstandig kunnen en durven op zoek gaan naar de verschillende mogelijkheden om een idee uit te werken.

Creativiteit en concept staan voorop, zowel op praktisch gebied als in ideeën- of denkprocessen.