Interactieve media

GRAAD 4

Volwassenen +18 jaar

8u/week (5 leerjaren) - 4u/week (10 leerjaren)

Docenten: Beatrijs Albers & Jan Missotten

Het nieuwe atelier Interactieve Media geeft je de kans om op een creatieve en actieve manier kennis te maken met digitale - en multimediatechnieken. Het accent ligt op bewegend beeld, op het experimenteren met video en op 'time-based' media maar ook het stilstaande beeld, audio en cross-overs tussen de verschillende media komen aan bod.

 

Je leert, gespreid over 5+2 jaar, stap voor stap hoe je digitale beelden maakt en bewerkt, hoe je videofilms realiseert en hoe je digitale installaties creëert. Je leert bewust technisch ingrijpen op het niveau van beeld, klank en data. Hierbij leer je gebruik maken van verschillende computerprogramma's zoals o.a. Final Cut Pro, Adobe Photoshop en Adobe Photoshop Lightroom. Om het leerproces te versnellen, werken we met een aantal workshops waarin de basiselementen worden uitgelegd en onmiddellijk getoetst. Het atelier Interactieve Media beschikt over uitstekend audiovisueel materiaal.

 

Het verwerven van nieuwe technieken zijn geen doel op zich maar een middel om het beeldproces te vernieuwen en een eigen artistieke taal te ontwikkelen. Je krijgt praktische ondersteuning en wordt ingeleid in die technieken die relevant zijn voor de uitvoering van je eigen werk en artistieke projecten. Het werk- en onderzoeksproces zijn hierbij even belangrijk, zo niet belangrijker, dan het eindproduct. Dit betekent onderzoek naar beeldende middelen zoals video, audio, foto, projectie, tijd, interactiviteit, licht, tekst, tekening, taal, …

 

De interactie tussen de studenten onderling is een fundamenteel onderdeel van het pedagogisch proces. Er wordt individueel en collectief gewerkt aan toonmomenten, zowel binnen als buiten SLAC, waarbij de presentatie van het werk en de communicatie/interactie met de toeschouwer veel aandacht krijgen.

De opleiding besteedt de nodige aandacht zowel aan de geschiedenis van mediakunst als aan de theoretische en kritische discours binnen de kunstwereld. Door het bekijken, analyseren en bespreken van videofilms, digitale beelden en interactieve installaties uit de recente kunstgeschiedenis leer je je eigen werk te plaatsen binnen de hedendaagse beeldcultuur. De docent begeleidt je zo individueel mogelijk bij dit boeiende leerproces.

 

Het atelier moet een open venster zijn naar de buitenwereld: tentoonstellingen, biënnales en videofestivals worden tijdens de lessen besproken en indien mogelijk met het atelier bezocht. Regelmatig worden gastdocenten/kunstenaars uitgenodigd om hun visie en werkwijze uiteen te zetten.