Projectatelier

GRAAD 4

Volwassenen +18 jaar

8u/week (5 leerjaren) - 4u/week (10 leerjaren)

Docent: Marc Horemans

Het projectatelier benadert ‘het project’ in de ruime betekenis van het woord. De opleiding verbindt techniek met experiment, proces met resultaat, woord met beeld, en plaatst het actuele naast het klassieke. Je leert je beeldend werk bekijken als maker én toeschouwer. Je leert de betekenis van je werk fijn te stemmen en doet aan zelfpromotie via toonmomenten en digitale of analoge publicatie. Het projectatelier richt zich tot mensen die op zoek zijn naar creatieve zelfstandigheid. Het atelier is een constructief kritisch oor dat luistert naar studenten die hun praktische vaardigheden willen verbinden met kunsttheorie en analyse.

 

Kunsttheoretische lessen willen je inspireren en uitnodigen om zelf een persoonlijk referentiekader te ontwikkelen. De aandacht van deze lessen gaat uit naar het werkproces van kunstenaars en belicht onderwerpen en genres met open vizier. We verbinden beeldend werk met voorbeelden uit de literatuur, film en muziek. De student leert een plaats te vinden in een artistieke context die de domeinen overschrijdt.

 

We laten een medium en de techniek overhellen naar een sociaal-maatschappelijk bestaan. Hoe nieuw, oorspronkelijk, intuïtief, helend of schokkend een werk ook is, het bestaat niet autonoom. Dat bestaan ligt in de ogen van een hedendaagse kijker. We leren het eigen werk te zien door de ogen van die kijker. Deze zelfreflectie start bij afstand nemen. Lesmomenten in groep zijn zelftesten voor dit leerproces. Het projectatelier leert je om respectvolle feedback op je werk en dat van de ander te beoordelen en te formuleren.

 

Ieder parcours is uniek. Het atelier voorziet individuele contact-momenten die dieper ingaan op de noden van de student. Thuispraktijk is een vereiste. Daarnaast word je via korte workshops uitgedaagd een minder gekende praktijk te ontdekken en te integreren in je werk.