Projectatelier GRAAD 4 Volwassenen +18 jaar 8u/week (5 leerjaren) - 4u/week (10 leerjaren) Docent: Marc Horemans Het Projectatelier ziet ‘het project’ als een beeldend parcours dat techniek en experiment, proces aan resultaat, de creatie aan de analyse en het actuele met het klassieke verbindt. Je leert je beeldend werk bekijken als maker én als toeschouwer. Het Projectatelier legt de focus op het ontwerp. Ieder idee start met een ontwerp, een schets in het hoofd. Meestal wordt aan dat ontwerp verder weinig aandacht besteed, omdat het zo snel mogelijk tot een eindproduct moet leiden. Met het ontwerp te bekijken als een permanente constructie, een conceptueel opbouwen, moedigt het Projectatelier de relatie tussen praktijk en theorie aan. Bijvoorbeeld de relatie tussen verbeelding en feit, tekst en beeld, ruimte en tijd. Ruimer bekeken omvat jouw ontwerp gaandeweg de volgende mogelijke realisaties: een presentatie, een publicatie (digitaal/analoog), een performance, een installatie, een samenwerking met collega-kunstenaars. Hoe geef je dit alles een plaats? Wat betekent jouw beeld voor de ander? Kan en wil je de betekenis van je werk sturen? Hoe verwerk je de interpretatie, de feedback in je werk? Hoe wil je dat jouw werk ontvangen wordt? Wat betekent presenteren voor jou? Wat is het verschil of samengaan tussen de fysieke en de mentale beleving van jouw werk? Hoe bekijk je je werk vandaag en hoe zie je het verder ontwikkelen? Deze project- benaderende vragen leer je te beantwoorden door van plaats te wisselen tussen auteur en toeschouwer en vice versa. In het Projectatelier leer je tevens de basics om je werk te (om)schrijven. Het ontwerp wordt in het atelier belicht via de kunsttheorie. Over wat van het ontwerpen, dikwijls door kunstenaars zelf, geschreven en gezegd wordt. Het Projectatelier wisselt om week van praktijkgerichte (atelierplek-ontwerpen) naar theoretische lessen (beschouwing en presentatie). In het Projectatelier zit je samen met collega-studenten met verschillende beeldende achtergronden. Dat zorgt voor een bij uitstek multidisciplinaire interactie. Het Projectatelier richt zich tot studenten die graag hun artistiek parcours willen verruimen, willen leren omkaderen en uitwisselen. We verbinden een (jouw) beeldende praktijk aan taal, muziek, filosofie en maatschappij. Omdat ieder parcours uniek is word je regelmatig uitgenodigd voor een individueel gesprek.
﷯ ﷯ ﷯