SPECIALISATIE Alle ateliers volwassenen +18 jaar 8u/week (2 leerjaren) ﷯ Info docenten en lesmomenten: zie lesrooster
Aan de opleiding Specialisatie zijn toelatingsvoorwaarden verbonden. SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst organiseert op 2 momenten een intakegesprek. Voor SLAC-studenten die graad 4 afsluiten binnen de discipline: Eind juni: Intakegesprek met een externe jury en met de betrokken docenten. Voor SLAC-studenten die les volgen in een andere discipline en voor niet-SLAC-studenten: September: Intakegesprek met de betrokken docenten. Toelatingsvoorwaarden: De student zet de denklijnen uiteen en geeft een beeld van zijn/haar artistieke toekomstplannen. De student bespreekt het inhoudelijk parcours dat hij/zij wil volgen en/of het projectthema waarrond hij/zij wil werken. De student toont een portfolio met eerder gerealiseerd werk (map met prints, pdf, blog, website …) Studenten worden toegelaten tot de opleiding na een positieve evaluatie op basis van motivatie, competentie en potentieel, én na goedkeuring door de directeur.

LESROOSTER

 

Specialisatie is een kortlopende opleiding, een tweejarig traject met een ritme van 8 lesuren per week. Specialisatie kan volgen op een afgesloten atelier in graad 4, maar studenten kunnen ook rechtsreeks instromen. Specialisatie hoeft geen logisch vervolg te zijn van een atelier in graad 4, de opleiding kan ook op een later moment gevolgd worden. Binnen SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst bieden alle ateliers/opties van graad 4 de opleiding specialisatie aan, behalve het nieuwe atelier BAK - beeldende en audiovisuele kunsten en het atelier levend model. De studenten kunnen achtereenvolgens verschillende ateliers/opties volgen en kunnen de opleiding Specialisatie combineren met een atelier graad 4. ﷯ ﷯