Alle ateliers volwassenen +18 jaar

8u/week (2 leerjaren)

Combineerbaar met een atelier in GRAAD 4

Info docenten en lesmomenten: zie lesrooster

SPECIALISATIE

Specialisatie is een kortlopende opleiding, een tweejarig traject met een ritme van 8 lesuren per week. Specialisatie kan volgen op een afgesloten atelier in graad 4, maar studenten kunnen ook rechtsreeks instromen. Specialisatie hoeft geen logisch vervolg te zijn van een atelier in graad 4, de opleiding kan ook op een later moment gevolgd worden.

 

Binnen SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst bieden alle ateliers/opties van graad 4 de opleiding specialisatie aan, behalve het nieuwe atelier BAK - beeldende en audiovisuele kunsten en het atelier levend model. De studenten kunnen achtereenvolgens verschillende ateliers/opties volgen en kunnen de opleiding Specialisatie combineren met een atelier graad 4.

 

Specialisatie is gericht op het autonoom kunstenaarschap, waarbij de student een persoonlijke en consistente visie met betrekking tot zijn/haar eigen beeldende praktijk leert ontwikkelen. Het doel is om het artistiek portfolio van iedere student te verdiepen en versterken. De eigenheid van de student en zijn/haar creatieve zelfontplooiing en zelfexpressie staan centraal. De student beheerst de basisprincipes en heeft geleerd om via zelfstudie naar oplossingen te zoeken. Er wordt verwacht dat hij/zij rond een thema een project ontwikkelt. De student wordt vooral individueel begeleid en krijgt zowel inhoudelijke als technische ondersteuning. Studenten worden aangemoedigd om deel te nemen aan externe projecten waarbij communicatie en presentatie een belangrijke plaats innemen.

 

Specialisatie bouwt verder op de verworven competenties en einddoelen van graad 4:De student streeft naar zelfstandigheidDe student kan ideeën concretiserenDe student kan proces en product verbindenDe student kan een referentiekader opbouwenDe student kan artistieke en beeldende mogelijkheden zoekenDe student kan in dialoog tredenDe student kan creatie(s) een plaats geven of ontsluiten

 

 

Aan de opleiding Specialisatie zijn toelatingsvoorwaarden verbonden.

SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst organiseert op 2 momenten een intakegesprek.

 

Voor SLAC-studenten die graad 4 afsluiten binnen de discipline:

Eind juni: Intakegesprek met een externe jury en met de betrokken docenten.

 

Voor SLAC-studenten die les volgen in een andere discipline en voor niet-SLAC-studenten:

September: Intakegesprek met de betrokken docenten.

 

Toelatingsvoorwaarden:

  • De student zet de denklijnen uiteen en geeft een beeld van zijn/haar artistieke toekomstplannen.
  • De student bespreekt het inhoudelijk parcours dat hij/zij wil volgen en/of het projectthema waarrond hij/zij wil werken.
  • De student toont een portfolio met eerder gerealiseerd werk (map met prints, pdf, blog, website …)

 

Studenten worden toegelaten tot de opleiding na een positieve evaluatie op basis van motivatie, competentie en potentieel, én na goedkeuring door de directeur.

LESROOSTER