Alle ateliers volwassenen +18 jaar

8u/week (2 leerjaren)

Combineerbaar met een atelier in GRAAD 4

Info docenten en lesmomenten: zie lesrooster

SPECIALISATIE

Specialisatie is een kortlopende opleiding, een tweejarig (vervolg) traject met een ritme van 8 lesuren per week en kan aansluiten aan een afgesloten atelier in GRAAD 4. Men kan ook rechtsreeks instromen via een toegangsproef/gesprek. Specialisatie hoeft geen logisch vervolg te zijn van een atelier, de opleiding kan ook in een latere fase gevolgd worden.

 

Specialisatie is gericht op het autonoom kunstenaarschap, waarbij de student een persoonlijke en consistente visie met betrekking tot diens eigen beeldende praktijk leert ontwikkelen. Het doel is om het artistiek portfolio van iedere student te verdiepen en versterken. Studenten ontwikkelen in de Specialisatie verder hun artistiek werk, en dit vanuit een zelfstandige aanpak onder begeleiding van de docent als coach. De eigenheid van de student en zijn/haar creatieve zelfontplooiing en zelfexpressie staan centraal.

 

De toegang tot Specialisatie zal gebeuren via de eindjury van GRAAD 4 of op een later moment via een intakegesprek en een selectie door de docenten, en dit ten laatste tijdens de maand september. De studenten worden verzocht voor dit gesprek een portfolio of map met eerder gerealiseerd werk mee te brengen. Studenten worden dus toegelaten tot de opleiding na een positieve evaluatie van de betrokken docenten op basis van motivatie, competentie en potentieel, én een goedkeuring door de directeur. Dit op voorwaarde dat er plaats is in het atelier. Voor meer info over deze toelatingsprocedure kan je terecht op het secretariaat via academie@leuven.be of 016 22 08 70.

 

Specialisatie kan gelijktijdig gecombineerd worden met een ander atelier in GRAAD 4, met een traag traject (4u/week), een standaard traject (8u/week) of een snel traject (10u/week).