KATRIN BOSMANS
LUC HUYSMAN
ANN DIELTJENS
Tekenkunst GRAAD 4 Volwassenen +18 jaar 8u/week (5 leerjaren) - 4u/week (10 leerjaren) Tekenen is al lang onontbeerlijk voor kunstenaars. Niet alleen voor 
studie en waarneming, maar ook als reflectie van een mentaal proces, als een visuele neerslag van het denken. Tot in de twintigste eeuw vervulde de tekening een eerder ondersteunende rol binnen de kunst. Schilder- en beeldhouwkunst bleven de belangrijkste expressievormen. Vandaag zien we steeds meer kunstenaars tekenkunst gebruiken als een autonome kunstvorm. De discipline wordt dan ook ruim in de academie aangeboden. Binnen de richting tekenkunst staat het beeldend onderzoek en het experiment centraal. Het atelier reikt technische vaardigheden aan en de werken worden zowel individueel als in groep regelmatig besproken en bevraagd. Op die manier leert de student zichzelf kennen, leert omgaan met kritiek en leert zich ook positioneren in een artistieke omgeving. De verschillende docenten begeleiden dit proces elk vanuit hun specifieke artistieke praktijk.
﷯ ﷯ ﷯