Tekenkunst

GRAAD 4

Volwassenen +18 jaar

8u/week (5 leerjaren) - 4u/week (10 leerjaren)

Tekenen is al lang een onontbeerlijk instrument geweest voor kunstenaars. Niet alleen voor de studie en de waarneming, maar ook als reflectie van een mentaal proces; een visuele neerslag van het denken.

 

Tot ver in de twintigste eeuw vervulde de tekening een eerder dienende rol binnen de Westerse kunst. Schilder- en beeldhouwkunst bleven de belangrijkste expressievormen. Vandaag zien we steeds meer kunstenaars tekenkunst gebruiken als een autonome expressievorm en wordt het tekenen een prominentere rol toebedeeld. Deze discipline wordt dan ook ruim in deze academie aangeboden.

 

Binnen de richting tekenkunst staat het beeldend onderzoek (en het experiment) centraal. Naast technische vaardigheden en beeldend onderzoek worden de werken zowel individueel als in groep regelmatig besproken en bevraagd. Op die manier leert men zichzelf kennen, leert men om te gaan met kritiek en leert men zich te positioneren in een artistieke omgeving. Dit proces wordt begeleid door verschillende docenten elk vanuit hun specifieke artistieke praktijk.