Textiele kunst GRAAD 4 Volwassenen +18 jaar 8u/week (5 leerjaren) - 4u/week (10 leerjaren) Docent: Karen Reniers In het atelier Textiele Kunst onderzoeken en experimenteren we samen vanuit een brede kijk op textiel. Gedurende 5 of 10 jaar, afhankelijk van het traject dat je kiest, ga je op zoek naar je eigen artistieke en beeldende mogelijkheden. Indien je zonder voorkennis start ligt de focus op het leren kijken, op het openstaan voor het onbekende en op experimenteren met een varia aan materialen. Stap voor stap leer je hoe je een beeldend proces aanvat waarbij je dichter en dichter bij je eigen beeldtaal komt. Je proeft van verschillende technieken en materialen, maar de focus ligt toch vooral op je eigen onderzoek en naar waar dit je brengt. Aan de hand van aangereikte thema's en materialen waaraan je een idee kan koppelen proberen we te ontdekken hoe we onze gedachten kunnen verbeelden. We werken rond een inspirerend overkoepelend jaarthema begeleid door materiaalopdrachten en verwante kleinere themaopdrachten. Ook het presenteren van je werk komt aan bod, regelmatig wordt de atelierruimte omgevormd tot ‘tentoonstellingsruimte’ waarbij je leert je werk een plaats te geven en in een andere context te plaatsen. We bespreken de presentaties in groep, zo leer je te reflecteren over je eigen werk en ga je een dialoog aan met je medestudenten zowel over je eigen creaties als over iemand anders werk. Gedurende de eerste twee leerjaren ligt de focus op kortere opdrachten, opgestart vanuit verschillende materialen/technieken en/of thema’s. Je verwerft inzicht in de doorlopen processen en documenteert dit proces in een logboek. Tijdens de volgende jaren ga je aan de slag met welgekozen thema’s die benaderd worden vanuit een idee, een kunstenaar of een actueel thema. Je verzamelt inspirerende bronnen en gaat op zoek naar manieren om een vertaling te geven aan deze thema’s via de materiaalkennis die je reeds hebt opgebouwd. Tijdens het laatste jaar van graad 4 ga je volledig zelfstandig aan de slag rond een bepaald thema. Je werkt hier gedurende een gans jaar aan. Je legt je proces vast in een logboek, je werkt je ideeën uit, je werkt je portfolio uit en gaat je werken exposeren in een ruimte die je zelf zoekt. Specialisatie Textiele Kunst Specialisatie is een tweejarig traject waarbij vanuit je eigen referentiekader, ervaring en opgebouwde materiaalkennis zelf je inhoudelijk parcours of onderzoek bepaalt. Je krijgt hierbij zowel inhoudelijke als technische ondersteuning. Bij het afronden van de opleiding organiseer je een toonmoment met je werk, hierbij nemen presentatie en communicatie een belangrijke plaats in. Ben je nog niet zeker wat Textiele Kunst juist is? Kom dan een kijkje nemen op onze opendeurdagen en laat je zeker inspireren door onze fotogalerij.
﷯ ﷯ ﷯