We stimuleren samenwerkingen tussen de leerlingen/studenten onderling waarbij docenten individueel en collectief coachen. De docenten stimuleren de ontwikkeling van de leerling/student zowel op technisch als op analyserend gebied. Een open en lerende houding van de docent scherpt de nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van diens studenten aan.

 

SLAC/ Beeldende & Audiovisuele Kunst profileert zich als een dynamische partner binnen het Leuvense culturele veld. Dit vertaalt zich in verschillende vormen van samenwerking met culturele partners en met bedrijven, scholen, kunstenaars en critici. SLAC organiseert jaarlijks verschillende projecten extra muros en biedt een reeks Artist Talks en Art Talks aan. M - Museum Leuven, STUK, SLAC en Cas-co lanceerden samen 'Let’s Talk Leuven', een platform voor Artist Talks met steun van de stad. Het is in dergelijke initiatieven dat partners hun bemiddelende rol kunnen spelen met het oog op de ontwikkeling van een kunstenaarscommunity in Leuven. De samenwerkingen beloven de leerling/student een uitgebreid platform en diverse stemmen omtrent kunst en hun persoonlijk werk. Traditie en innovatie zijn actoren die de leerling/student doet kiezen en reflecteren. Onze verbondenheid met het culturele veld in en rond Leuven zien we als een belangrijke bonus die we willen onderhouden en versterken. Het creëert een netwerk voor de student en versterkt de dialoog.

 

SLAC organiseert zowel intern als extern toonmomenten. We geloven dat het tonen van werk procesbevorderend is voor elke artistieke praktijk.

Leerlingen/studenten leren zowel proces- als resultaatgericht denken en handelen. De opdracht, de zelfopdracht, zijn begrippen die we willen doorgeven om ook in de eigen leefwereld en nascholing verbonden te zijn met wat we vandaag als kunst verstaan.

 

De academie wil blijven groeien als een aantrekkelijke plek om samen te onderzoeken, te werken en te verblijven. SLAC richtte recent nieuwe opties in waaronder projectatelier, levend model en de theoretische opleiding BAC en wil in de toekomst de mogelijkheden tot cross-over en medium-overschrijdend werken verder uitbouwen. De implementatie van de vernieuwingen van het decreet wordt opgevolgd door overlegteams (coördinatie en docenten). Dit resulteert in suggesties voor nascholing, onderlinge coaching en een voortdurend participatief denken en werken aan de toekomst. Samen met andere academies in Vlaanderen blijft SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst zoeken naar vernieuwing in het Deeltijds Kunstonderwijs.

 

Het Artistiek Pedagogisch Project APP van SLAC/ Beeldende & Audiovisuele Kunst werd herschreven door een team van leerkrachten en pedagogisch coördinatoren. We duiden hierbij de actuele artistieke en pedagogische visie en ambitie van de academie met ruimte voor verdere ontwikkelingen tijdens de komende jaren.

Annemie Verbeek, directeur

 

SLAC biedt een divers en authentiek programma aan waarbij zowel creatie als experiment en reflectie centraal staan. SLAC wil hierbij een zo breed mogelijk publiek bereiken. Ongeacht leeftijd, zijn alle geïnteresseerden van harte welkom. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen artistiek geprikkeld worden en kunst ontmoeten. Het aanbod van SLAC is uitgebreid en staat garant voor een diverse kunstbeleving. Het tempo, de leervraag en leermogelijkheden zijn leerling/student-specifiek. De leerling/student kan zich ontwikkelen op een dynamische, niet-lineaire wijze. Ieder atelier biedt een specifiek artistiek kader met een gedifferentieerde aanpak. Deze diversiteit vertaalt zich tevens in het aanbod van verschillende lesmomenten over de week gespreid en in de keuzemogelijkheid voor een snel, regulier of traag leerparcours. De leerling/student kan simultaan kiezen voor sterk vakgerichte cursussen, voor multidisciplinaire ateliers en voor ateliers die zich theoretisch oriënteren.

Artistiek Pedagogisch Project APP