over SLAC/Academie

Nieuw is de mogelijkheid voor jongeren tussen 12 en 18 jaar in GRAAD 3 om naast het standaard traject van 4 lesuren per week, te kiezen voor het traag traject van 2 lesuren per week, dit tijdens de eerste 2 leerjaren van GRAAD 3 (tussen 12 en 14 jaar) om daarna vanaf het derde leerjaar in te stappen in het standaard traject. Voor jongeren (12- tot 18-jarigen) bieden we net als voordien het Beeldatelier aan en vanaf 16 jaar het Digitaal Beeldatelier.

 

Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen instromen via de brede beeldende tweejarige opleiding in GRAAD 3 of rechtstreeks starten in een specifiek atelier in GRAAD 4. GRAAD 3 voor volwassenen biedt 3 ateliers: Beeldatelier, Digitaal Beeldatelier en Textielatelier (kant).

 

In GRAAD 4 voor volwassenen starten in september 2 nieuwe ateliers: ‘Atelier Levend Model’ en ‘Projectatelier’ (voordien vakoverschrijdend atelier). Het atelier Levend Model vertrekt niet vanuit een specifiek medium maar zal het thema ‘levend model’ benaderen vanuit verschillende media waarbij de individuele beeldexpressie van elke student centraal zal staan. Tijdens de komende jaren zullen meerdere leerkrachten dit atelier leiden vanuit diverse invalshoeken en visies. Het Projectatelier werkt interdisciplinair waarbij media deel uitmaken van een idee en een context. In dit atelier wisselen studenten die verschillende disciplines uitoefenen hun ideeën uit en evolueren ze over de grenzen van het medium heen naar het realiseren van autonome projecten. Samenwerken, reflecteren, de eigen creativiteit ontwikkelen binnen een vak-overschrijdend denkkader. Het atelier slaat een brug tussen theorie en praktijk en biedt een breder werkplekmodel.

 

Nieuw is ook de mogelijkheid om in GRAAD 4 een traag traject te volgen van 4 lesuren per week gedurende 10 leerjaren. Het standaard traject van 8 lesuren per week blijft van toepassing in alle ateliers, behalve voor de ateliers Keramiek en Beeldhouwen en Ruimtelijke Kunst waar het traject uit 10 lesuren per week blijft bestaan. Beide ateliers zullen in een volgende fase eveneens een traag traject van 4 lesuren per week aanbieden. Alle andere ateliers in GRAAD 4 starten vanaf 1 september met dit bijkomend traag traject van 4 lesuren.

 

De huidige specialisatiegraad wordt een extra kortlopende opleiding met de naam Specialisatie. Dit is een traject van 8 lesuren per week gedurende 2 leerjaren dat door alle ateliers zal worden ingericht met als doel het artistieke portfolio van iedere student te verdiepen en versterken. Studenten ontwikkelen in de Specialisatie verder hun artistiek werk, en dit vanuit een zelfstandige aanpak onder begeleiding van de docent als coach. De toegang tot de Specialisatie zal gebeuren via de eindjury van GRAAD 4 of op een later moment via een intakegesprek en selectie in september.

 

Helemaal nieuw is de theoretische opleiding BAC (Beeldende en Audiovisuele Cultuur), te volgen als een aparte kortlopende opleiding van 2 lesuren per week gedurende 3 leerjaren, al dan niet in combinatie met een atelier. BAC, aangevuld door onze al jaren drukbezochte lezingenreeks rond beeldende kunst, zal ongetwijfeld kunstliefhebbers aantrekken.

 

SLAC/Academie ligt samen met M – Museum Leuven, STUK en Cas-Co aan de basis van een nieuw gezamenlijk platform rond ARTIST TALKS in Leuven. Dit platform start, met de steun van Stad Leuven, komende herfst. Meer informatie over onze lezingen kan u terugvinden in de jaarlijkse lezingenposter, op slac.be en via Facebook.

 

Graag een oproep naar alle studenten, huidige en toekomstige, leerkrachten, administratief en pedagogisch personeel om deze kans voor vernieuwing te grijpen en om SLAC /Beeldende & Audiovisuele Kunst te blijven versterken en actualiseren om samen met onze partners een sterke pijler voor Beeldende Kunst in Leuven en omstreken te blijven.

 

Annemie Verbeek

Directeur SLAC/Beeldende en Audiovisuele Kunst

Het is zover, op 1 september 2018 starten we met een belangrijke hervorming van het deeltijds kunstonderwijs. Deze hervorming schept nieuwe mogelijkheden, maakt een actualisering van ons aanbod in de verschillende ateliers mogelijk en biedt de mogelijkheid te kiezen tussen verschillende leertrajecten. In september starten we met een nieuwe theoretische opleiding rond Beeldende en Audiovisuele Cultuur (BAC). Tijdens de komende schooljaren gaan we trapsgewijs ons aanbod nog meer verbreden en blijven we inspelen op de hedendaagse, vernieuwende visies in het onderwijs- en kunstenlandschap.

 

SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst: het domein beeldende kunst zal in alle academies in Vlaanderen de nieuwe benaming BAK Beeldende en Audiovisuele Kunst krijgen. Deze nieuwe naam, een van de vele vernieuwingen naar aanleiding van de hervorming in het deeltijds kunstonderwijs (DKO), sluit beter aan bij de inhoud van onze artistieke opleidingen.

 

Vanaf 1 september bieden de meeste ateliers voor volwassenen in de langlopende opleidingen van GRAAD 4 de mogelijkheid te kiezen voor een traag, standaard of snel traject. Naast de langlopende opleidingen kunnen volwassen studenten 2 extra kortlopende opleidingen volgen, namelijk Specialisatie en BAC (Beeldende en Audiovisuele Cultuur).

 

Voor kinderen tot 12 jaar in GRAAD 1 en GRAAD 2 blijft het Beeldatelier, een brede algemene beeldende opleiding, met een standaard traject van 2 lesuren per week.

 

 

ACADEMIEREGLEMENT