Over SLAC

SLAC/Academie Beeldende Kunst wil in Leuven een kwaliteitsvolle brede opleiding aanbieden binnen een goed uitgebouwd pedagogisch kader met een sterke artistieke invulling. Wij bieden een gevarieerd aanbod aan voor alle leeftijden, kinderen, jongeren en volwassenen. In dit deeltijds kunstonderwijs kunnen de studenten zowel overdag, gedurende de avonduren als tijdens het weekend les volgen.

 

De kinderen en jongeren uit de lagere en middelbare graad krijgen een brede algemene beeldende vorming, waarbij alle aspecten van beeldende kunst aan bod komen. Ze leren technieken en worden artistiek gestimuleerd en intens begeleid in hun ontdekkingstocht, rekening houdend met hun leefwereld. In de lagere graad tot 12 jaar krijgen de kinderen 2 uren les per week, de jongeren in de middelbare graad 4 lesuren.

 

Voor de volwassenen bieden we opleidingen aan in de middelbare, hogere en specialisatiegraad. De middelbare graad voor volwassenen is een voorbereidende opleiding waarbij verschillende technieken en visies aan bod komen, en de studenten ondersteund worden in hun latere keuze voor een atelier in de hogere graad. Vanaf de hogere graad kan men kiezen uit een breed aanbod van ateliers. Elk atelier biedt een brede basisopleiding met een sterke artistieke invalshoek. In de specialisatiegraad wordt de student, onder begeleiding van de leerkracht, gestimuleerd om een eigen artistieke visie op het vak te ontwikkelen en uit te werken.

 

In de hogere graad omvat het lesurenpakket 8 of 10 lesuren per week, gedurende 5 of 4 studiejaren, afhankelijk van het atelier. De ateliers grafische en digitale vormgeving (weekendcursus), schilderkunst, tekenkunst, textiele kunst, interactieve media, en fotokunst zijn tijdens de laatste jaren overgeschakeld naar 8 lesuren per week, gespreid over 5 studiejaren. Als de student(e) dan uiteindelijk doorstroomt naar de specialisatiegraad (2studiejaren), met in alle ateliers 8 lesuren per week, heeft zij/hij in totaal hetzelfde lesurenpakket gehad. Die overschakeling naar 8 lesuren per week zal de komende jaren gedeeltelijk en geleidelijk gebeuren in verschillende ateliers. Sommige ateliers zullen ook een opleiding van 10 lesuren per week behouden.

 

Het team van leerkrachten, pedagogische coördinatie, secretariaat en directie is ter beschikking voor verdere informatie.

 

Annemie Verbeek

Directeur SLAC/Academie Beeldende Kunst

annemie.verbeek@leuven.be